Privacyverklaring

In deze privacyverklaring van Vrij van Candida omschrijven wij o.a. welke persoonsgegevens wij opvragen en gebruiken en voor welke doeleinden.

1. Welke gegevens gebruiken jullie?

Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

1.1 Website bezoekers:

IP adressen: voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

1.2 Klanten die zich registreren:

Naam contactpersoon (verplicht): om de contactpersoon te identificeren en aan te kunnen spreken.

Naam bedrijf (verplicht): om de klant te identificeren, voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

Adres bedrijf (verplicht): om de klant te identificeren, voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

E-mailadres (verplicht): om een bevestiging te sturen van de registratie op de website en van gedane bestellingen, om toegang te geven tot de trainingen, om de factuur toe te zenden, om email nieuwsbrieven te sturen als daarvoor is ingeschreven of als een afspraak met ons is gepland, voor verdere correspondentie.

Wachtwoord (verplicht): om accounts te beveiligen en alleen de betreffende persoon toegang te geven tot een account.

Telefoonnummer (niet verplicht): om contact met op te nemen bij eventuele vragen en voor klantonderzoeken.

1.3 Gegevens die worden gegenereerd via de website:

Bestelgeschiedenis (bestelde en gedownloade producten): om bij te houden welke producten zijn besteld en gedownload, voor de facturatie, voor onze administratie.

Factuurgegevens (bestelde producten en kosten daarvan, naam persoon, naam bedrijf, adres bedrijf): voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratie verplichtingen.

1.4 Andere gegevens:

Inhoud van eventuele (email) correspondentie met de klant en andere personen, waaronder via onze Social media accounts: om met de klant te corresponderen.

2. Aan wie geven jullie mijn gegevens door?

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor onszelf, maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om uw gegevens door te geven aan anderen:

2.1 Leveranciers (waaronder “bewerkers”):

Wij maken gebruik van leveranciers, waaronder websitebeheerders en hosting bedrijven voor het hosten van onze website. De hosting provider host de gegevens in Nederland, de websitebeheerder heeft slechts incidenteel toegang tot de gegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het beheer.

2.2 Accountant / boekhouder:

De gegevens die op facturen staan moeten wij doorgeven aan onze accountant of boekhouder.

2.3 Juridische adviseurs:

Bij een juridisch geschil kunnen wij genoodzaakt zijn gegevens door te geven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure gebruiken. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk in verband met de juridische procedure.

2.4 Overheidsinstanties:

Als we daar wettelijk toe verplicht zijn moeten wij gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.

3. Geven jullie mijn gegevens door naar buiten de EER?

3.1 Nee, uw gegevens worden alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen, namelijk in Nederland.

4. Plaatsen jullie ook cookies?

4.1 Ja. Wij plaatsen cookies en andere informatie op computer, tablet, mobiele telefoon, smartwatch of een ander apparaat waarmee onze website wordt bezocht. Het gaat alleen om functionele cookies. Kijk in onze cookie verklaring voor meer informatie.

5. Wat zijn mijn rechten?

5.1 Een ieder heeft op grond van de wet het recht ons te vragen eigen gegevens in te zien, onjuiste gegevens te laten corrigeren, in bepaalde gevallen deze te laten verwijderen, afschermen en daartegen bezwaar te maken. Bij het gebruik van gegevens voor direct marketing is er altijd het recht van bezwaar.

5.2 Een ieder die gegevens verwijderd wilt hebben, verzoeken wij ons dat te laten weten (zie hieronder bij “Wat te doen met vragen of klachten?”), het kan zijn dat dan niet langer gebruik gemaakt kan worden van een account. Wij zullen tijdig laten weten of wij aan een verzoek voldoen. In sommige gevallen kunnen we een bepaald verzoek weigeren.

6. Wat als u vragen of klachten heeft?

6.1 Als u vragen of klachten heeft of een verzoek wilt indienen neem dan contact met ons op.

7. Kan deze privacyverklaring veranderen?

7.1 Ja. Deze privacyverklaring is van Vrij van Candida. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat brengen wij degenen die gegevens verstrekt hebben op de hoogte. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens zullen wij de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.