Waar is mijn sociale leven?!

/
Word je sociale leven beïnvloed door Candida? Ja en nee. In…